The site is using cookies, which are used only for the performance of the website and will be deleted when you close your browser. If you disallow receiving of cookies, this site will not work properlyLogin students      User name    Password   
Prijava koordinatorjev:   Uporabniško ime    Geslo   
Prijavljate se s svojo enotno digitalno 2021.3.24.1
 Find subject:


 for study year:   and mode of study:   
Faculty Name Of The Faculty Web Address Contact Person more...
FZV Faculty of Health Sciences     Klavdija Čuček Trifkovič    Catalogue 
PF Faculty of Law   Web Page
 
Nataša Samec Berghaus    Catalogue 
FVV Faculty of Criminal Justice and Security   Web Page
 
Aleš Bučar Ručman    Catalogue 
FKBV Faculty of Agriculture and Life sciences     Agrarna ekonomika in razvoj podeželja: Karmen Pažek
Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine: Andrej Šušek
Biosistemsko inženirstvo: Miran Lakota
Ekološko kmetijstvo: Tadeja Kraner Šumenjak
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo: Stanislav Tojnko
Živinoreja: Dejan Škorjanc
Agrikultura in okolje: Metka Šiško
Agrarna ekonomika 2. st.: Jernej Turk
Kmetijstvo 2. st.: Tatjana Unuk
Varnost hrane v prehrambeni verigi 2. st.: Tomaž Langerholc
Agrarna ekonomika 3. st.: Črtomir Rozman
Kmetijstvo 3. st.: Denis Stajnko  
 Catalogue 
EPF Faculty of Economics and Business     Lidija Hauptman    Catalogue 
FOV Faculty of Organizational Sciences in Kranj     Marjan Senegačnik    Catalogue 
FS Faculty of Mechanical Engineering   Web Page
 
Janez Kramberger    Catalogue 
FERI Faculty of Electrical Engineering and Computer Science     E-avtomatika in robotika: Nenad Muškinja
E-elektronika: Tomaž Dogša
E-močnostna elektrotehnika: Anton Hamler
TK: Tatjana Kapus
GING: Marjan Golob
ITK: Vili Podgorelec
RIT: Božidar Potočnik
MK: Marjan Družovec
MEH: Aleš Hace  
 Catalogue 
FGPA Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture   Web Page
 
Andrej Ivanič    Catalogue 
FKKT Faculty of Chemistry and Chemical Engineering     Zorka Novak Pintarič
Marko Bračko  
 Catalogue 
FE Faculty of Energy Technology   Web Page
 
Sebastijan Seme    Catalogue 
REKT Rectorat        Catalogue 
PEF Faculty of Education   Web Page
 
Oddelek za predšolsko vzgojo: Marta Licardo
Oddelek za razredni pouk: Črtomir Matejek
Oddelek za likovno umetnost: Petra Varl
Oddelek za glasbo: Tomaž Svete
Oddelek za športno treniranje: Stojan Puhalj  
 Catalogue 
FNM Faculty of Natural Sciences and Mathematics     Oddelek za matematiko in računalništvo: Daniel Eremita
Oddelek za fiziko: Robert Repnik
Oddelek za tehniko: Srečko Glodež
Oddelek za biologijo in katedra za izobraževalno kemijo: Igor Paušič  
 Catalogue 
FT Faculty of Tourism        Catalogue 
MF Faculty of Medicine     Matjaž Vogrin    Catalogue 
FL Faculty of Logistics   Web Page
 
Iztok Potrč    Catalogue 
FF Faculty of Arts   Web Page
 
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko: Kirsten Margaret Hempkin
Oddelek za filozofijo: Janez Bregant
Oddelek za geografijo: Uroš Horvat
Oddelek za germanistiko: Melanija Larisa Fabčič
Oddelek za madžarski jezik in književnost: Jutka Rudaš
Oddelek za pedagogiko: Mateja Pšunder
Oddelek za prevodoslovje: Simon Zupan
Oddelek za psihologija: Sara Tement
Oddelek za slovanske jezike in knjževnost: Natalija Ulčnik
Oddelek za sociologijo: Marina Tavčar Krajnc
Oddelek za umetnostno zgodovino: Polonca Vidmar
Oddelek za zgodovino: Aleš Maver  
 Catalogue