FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Modna in konstrukcijska skica 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=54V039

Šifra učne enote    54V039 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV32 OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA 3 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 15
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
izr. prof. dr. ŠTERMAN SONJA
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
• sposobnost vizualnega izražanja • obvladovanje prostoročnih in digitalnih predstavitvenih tehnik • poznavanje anatomskih značilnosti telesa  
Vsebina
Predavanja: • pregled zgodovine in razvoja modne ilustracije • vloga in pomen modne ilustracije • študije proporcev moškega, ženskega in otroškega telesa • naravni, idealni in modni proporci figure • pregled prostoročnih tehnik in medijev risanja in slikanja ter digitalne obdelave in oblikovanja modnih idejnih skic in konceptov • pregled tehnik risanja, slikanja in prikazovanja materialov, tekstur in vzorcev na oblačilih ter modnih dodatkih • razvoj idejnih modnih skic v konstrukcijsko skico • naravni proporci človeškega telesa • analiza kroja oblačila • vpliv tekstilnega materiala na kroj oblačila • konstrukcijska skica, pravila risanja konstrukcijske skice, risanje elementov oblačil Laboratorijske vaje: • skiciranje figure in idejnih modnih skic, • vaje iz hitre skice (»kroki«), proporcev, senčenja, toniranja in barvanja, • skiciranje oblačilnih delov, detajlov in elementov, • preizkušanje tehnik in eksperimentiranje pri risanju, slikanju in prikazovanju teksture in strukture površin • delo z različnimi klasičnimi, alternativnimi in sodobnimi tehnikami prikazovanja modnih idej, konceptov in vzdušij • risanje elementov oblačil v naravnih proporcih • risanje konstrukcijskih skic oblačil  
Temeljni literatura in viri
• COLIN, BARNES, Fashion Illustration, London: MacDonald Orbis, 1988. • TAIN; Linda, Portfolio presentation for fashion designers, New York : Fairchild Publications, cop. 2003. • ABLING,Bina, Fashion sketchbook, New York : Fairchild Publications, cop. 2004. • HAGEN-KELLY, K.: Fashion Illustration for Designers, Otis College of Art and Design, Publisher: Prentice Hall, 2005 • RUDOLF, Andreja. Konstrukcija oblačil : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za oblačilno inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil, 2012. • HOPKINS, J.: Basics Fashion Design 05: Fashion Drawing, Published by AVA Publishing SA, 2010. • DRUDI, E., PACI, T.: Figure Drawing for Fashion Design, The Pipin Press, 2010. • RIEGELMAN, NANCY, Colors for modern fashion, : Drawing Fashion with Colored Markers, 2006. • BLACKMAN, CALLY, 100 years of fashion illustration, Laurence King Publishing, 2007. 
Cilji in kompetence
• podati razlago o razvoju prikazovanja modnih idej, • podati razlago o stilni in konceptualni vpetosti načinov prikazovanja modnih idej v umetnost in družbo, • podati razlago o značilnostih volumna, proporcih in detajlih človeške figure različnih spolov in starosti, • seznanitev študentov z različnimi likovno izraznimi tehnikami za prikaz modne ideje, detajlov, materialov oblačil in modnih dodatkov, • seznaniti se z vlogo konstrukcijske skice za razvoj krojev oblačil, • vzpodbuditi pridobitev občutka za izrazne možnosti prenosa modne ilustracije v dovršeno konstrukcijsko skico, • naučiti risanja konstrukcijskih skic oblačil. Po opravljenem izpitu bo študent sposoben samostojno risati modne in konstrukcijske skice.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• razumevanje vloge, pomena ter časovne in konceptualne vpetosti modne ilustracije, • poznavanje proporcionalnih značilnosti človeške figure in sposobnost pravilne uporabe njenih modifikacij, • sposobnost pravilne izbire in uporabe primerne tehnike za določen likovni izraz, • sposobnost likovnega izraza modne ideje, zgodbe, koncepta, • poznavanje osnov risanja konstrukcijske skice, • razumevanje vpliva naravnih proporcev človeškega telesa in tekstilij in risanje konstrukcijske skice, • sposobnost povezovanja različnih znanj za risanje konstrukcijske skice.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• obvladovanje različnih risarskih, slikarskih in drugih klasičnih in digitalnih ilustracijskih tehnik, • samostojnost razvijanja ideje od abstraktnega do uporabnega.  
Metode poučevanja in učenja
• podana abstraktna konceptualizacija problema, • podan primer konkretnega problema in rešitve, • konkretna izkušnja, • refleksija izkustva oz. ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v njej, • primerjava in iskanje zvez med reflektirano izkušnjo in preteklimi lastnimi in tujimi izkušnjami, teoretičnim znanjem, stališči itd., • praktično eksperimentiranje oz. načrtovanje novih modnih ilustracij in modnih konceptov, • integracija novih spoznanj v obstoječo miselno strukturo, • predavanja, • laboratorijske vaje, • domače naloge. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 50  
opravljene laboratorijske vaje 40  
Opravljene domače naloge 10  
Opombe
• ustni izpit 50% • opravljene laboratorijske vaje 40% • opravljene domače naloge 10% Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti domače naloge in laboratorijske vaje. Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]