FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Izdelava prototipov 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=54V040

Šifra učne enote    54V040 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV32 OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA 3 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Laboratorijske vaje 45
Ure - Samostojno delo študenta 45

Nosilci
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osvojena znanja iz področij oblikovanja tekstilij in oblačil, konstrukcije oblačil in konfekcijske tehnologije. 
Vsebina
Laboratorijske vaje Vaje so izključno praktične vsebine z naslednjimi aktivnostmi: - Analiza kolekcije in priprava konstrukcijskih skic tekstilnih izdelkov, - Definiranje izhodiščnih krojev in modeliranje krojev, - Preskušanje in korekcija krojev za oblačila in druge tekstilne izdelke (modne dodatke, interier), - Izdelava prototipa, - Ugotavljanje usklajenosti med konstrukcijsko skico in prototipom, - Priprava tehnološke dokumentacije za izdelan prototip.  
Temeljni literatura in viri
• RUDOLF, A.: Konstrukcija oblačil, Učbenik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2012. • Fan, J., Yu, W., Hunter, L.: Clothing appearance and fit: Science and technology, The textile Institute.Machester, 2000 • Bray, N.: Dress Fitting, Blackwell Science, Oxford, 2003 • Bray, N. : Dress pattern designing, Blackwell Science, Oxford, 2003 • Joseph-Armstrong, H.: Patternmaking for Fashion Design, Third Edition, Prentice Hall, 2000. • Kim, I., Uh, M.: Apparel Making in Fashion Design, Fairchild Publications, Inc., 2002.  
Cilji in kompetence
• podati poglobljena znanja za razvoj novega tekstilnega izdelka • podati vpliv izbire tekstilij in tehnoloških postopkov na razvoj tekstilnih izdelkov • naučiti praktične izvedbe razvoja tekstilnega izdelka od ideje do prototipa • Po opravljenem izpitu bo študent sposoben povezati predhodno pridobljena znanja, spretnosti in veščine za samostojno in kreativno razvijanje tekstilnih izdelkov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• razumevanje procesa razvoja novega tekstilnega izdelka • sposobnost povezovanja in uporabe različnih znanj pri razvoju in izdelavi prototipov  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Izkazati razumevanje interdisciplinarnega povezovanja znanja. • Pridobiti spretnost za projektno delo. • Razviti inovativno razmišljanje. • Pridobiti spretnosti za natančnost in doslednost pri delu. • Spoznati način dela v skupini. 
Metode poučevanja in učenja
• Projektno orientirane laboratorijske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljen projekt 50  
Predstavitev projekta 50  
Opombe
• Opravljen projekt 50% • Predstavitev projekta 50% Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]