FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Sodobni inženirski materiali 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14M003

Šifra učne enote    14M003 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM71 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 1 Zimski
2 BM72 KONSTRUKTERSTVO 1 Zimski
2 BM73 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarji 15
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. ANŽEL IVAN
red. prof. dr. ZUPANIČ FRANC

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Pregled sodobnih inženirskih materialov z opisom njihove zgradbe in realne mikrostrukture, ter razlaga njihovih lastnosti in obnašanja teh materialov pri različnih pogojih. Materiali z oblikovnim spominom. Superplastične zlitine. Disperzijsko utrjeni materiali. Cermet zlitine. Materiali za visoke temperature. Sintrani materiali. Amorfni materiali in stekla. Gradientni materiali. Nanostrukturni materiali. Kovinske pene. Penasti polistiren. Polistiren visoke udarne žilavosti. Stiren/akrilonitrilni kopolimer (SAN). Teflon. Kevlar. Ogljikova vlakna, steklena vlakna. Akrilonitril/butadien/stirenski terpolimer (ABS). Polioksimetilen (POM). Polibenzimidazol (PBI). Modificiran polifenilen oksid. Perfluorelastomeri. Kopoliestri. Poliuretani. Mikrokristaliničen poliamid. Ultramid. Poliamid PA 6. Polibutilentereftalat (PBT). Aerogeli. Biopolimeri. Polifenilensulfid. Tanke plasti in površinski nanosi. Kovinski, polimerni in keramični kompoziti. Oksidna keramika (Al2O3, MgO, BaTiO3, HfO2, MgTi2O5, SiO2, TiO2, ThO2, Y2O3, ZrSiO4, ZrO2). Carbidna, boridna nitridna in silicidna keramika (AlN, B4C, BN,MoS2, SiC, Si3N4, TiB2, TiC, WC, ZrB2).  
Temeljni literatura in viri
Anžel, F. Zupanič: Nekovinski materiali (študijsko gradivo). M. F. Ashby, D. R. Jones: Engineering materials, Pergamon Press, Oxford, 1998. R. J. Young, P. A. Lovell: Introduction to polymers, Chapman & Hall, London, 1994. T. Kretschmer, J. Kohlhoff: Neue Werkstoffe, Springer, Berlin, 1995. M. Barsoum: Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997.  
Cilji
• Predstaviti moderne inženirske materiale, ki jih inženir strojništva uporablja v praksi. • Doseči razumevanje odnosa med mikrostrukturo in lastnostmi pri sodobnih inženirskih materialih. • Podati poglobljeno znanje za pravilno izbiro, uporabo in karakterizacijo inženirskih materialov. Študent pridobi kompetence za reševanje problemov s področja izbire in karakterizacije materialov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Pojasni zgradbo in lastnosti sodobnih inženirskih materialov. • Izberi ustrezni inženirski material za izbran namen uporabe. • Pripravi seminarsko nalogo, v kateri proučiš vpliv zgradbe na lastnosti izbranega sodobnega inženirskega material.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
predavanja, seminar, avditorne in laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar 20  
Pisni izpit 30  
Ustni izpit 50  
Opombe
• opravljen seminar 20% • pisni izpit 30% • ustni izpit 50%  
[EOP]