FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Modeliranje obdelovalnih in proizvodnih sistemov 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14M102

Šifra učne enote    14M102 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM73 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. FICKO MIRKO
red. prof. dr. BUCHMEISTER BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
• Metode modeliranja in reševanja problemov: komponente simulacijskega modeliranja, uporaba v proizvodnih sistemih. • Modeliranje razvoja izdelkov; modeliranje proizvodnih kapacitet; modeliranje procesov proizvodnje in proizvodnih sistemov; modeliranje dobaviteljskih verig; modeliranje in simulacije delovnih mest, pogojev dela in razmestitve strojev v proizvodnem obratu. • Predstavitev sodobnih obdelovalnih sistemov. • Predstavitev in spoznavanje osnov naprednih numerično krmiljenih obdelovalnih sistemov in postopkov. • Predstavitev gradnikov obdelovalnih sistemov. • Modeliranje in simuliranje naprednih numerično krmiljenih obdelovalnih sistemov in postopkov. • Modeliranje in simuliranje odrezovalnih procesov in sistemov. • Modeliranje in simuliranje preoblikovalnih procesov in sistemov.  
Temeljni literatura in viri
• I. Pahole, J. Balič: Obdelovalni stroji, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2003. • J. Balič: Prilagodljivi obdelovalni sistemi, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000. • S. Bangsow: Manufacturing simulation with Plant Simulation and SimTalk, Springer, Berlin, 2010. • Pahole, I. Drstvenšek, M. Ficko: Programiranje numerično krmiljenih strojev - rezkanje, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2006. • F. Čuš: Modeling and optimization of metal cutting, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005. • A. M. Law, Simulation modeling and analysis, 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2014.  
Cilji
• Poznavanje ključnih pristopov, elementov, analitičnih modelov in programskih orodij za modeliranje proizvodnih sistemov. • Poznavanje teoretičnih izhodišč sodobnih obdelovalnih sistemov in postopkov; zgradbe in delovanja različnih tipov numerično krmiljenih strojev. • Poznavanje uporabnosti simulacij pri obvladovanju in optimalizaciji obdelovalnih in proizvodnih sistemov. • Razumevanje celotnega poteka dela v virtualnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: • Poznavanje sodobnih osnovnih in naprednih obdelovalnih sistemov ter proizvodnimi sistemov. • Poznavanja problemov, pogojev in prednosti uporabe modelov in simulacij v obdelovalnih in proizvodnih sistemih. • Poznavanje postopkov modeliranja in izvajanja simulacij za obvladovanje in optimalizacijo obdelovalnih in proizvodnih sistemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Sposobnost vrednotenja učinkovitosti proizvodnih sistemov, priprave dela in uporabe sodobnih naprednih obdelovalnih sistemov, • Praktične izkušnje pri obravnavi realnih proizvodnih razmer.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • dialog, • seminarsko delo v skupini, • računalniške vaje, • laboratorijske vaje, • predstavitve študentov.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljene laboratorijske vaje 25  
Seminarska naloga 25  
Pisni izpit 50  
Opombe
• opravljene laboratorijske vaje 25%, • seminarska naloga 25%, • pisni izpit 50%.  
[EOP]