FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Razvoj kolekcij tekstilij in oblačil 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=82M061

Šifra učne enote    82M061 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM12 OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 20
Ure - Računalniške vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 100

Nosilci
izr. prof. dr. DOBNIK DUBROVSKI POLONA
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
Razvoj kolekcij tekstilij: Terminologija: oblikovanje tekstilij, stilizem, modni trendi, vzorčenje tekstilij, desen. Segmentacija tržišč in kupcev. Blagovne znamke. Faze razvoja kolekcije tekstilij. Barvna kompozicija. Barvni sistemi kot pripomoček vzorčenju tkanin. Učinki barvne kompozicije. Regularni in neregularni barvni vzorci. Možnosti transformacije idejnega osnutka vzorca tekstilij glede na obstoječe tehnike izdelave tekstilij. Možnosti vzorčenja tekstilij s tkalsko tehniko in risanje vzornic (vzorčenje listnih tkanin, vzorčenje žakarskih tkanin). Konstrukcijski parametri tkanin. Kienbaumova teorija mejne geometrije tkanin. Računalniško podprt postopek izdelave kolekcije tkanin s CAD sistemi. Prednosti in slabosti. Možnosti vzorčenja tekstilij s pletilno tehniko (vzorčenje kulirnih pletiv, vzorčenje snutkovnih pletiv). Barvno vzorčasto pletivo. Strukturno vzorčasto pletivo. Omejitve pletilnikov in vzorčnih naprav. CAD sistemi za kreiranje kolekcij pletiv. Možnosti vzorčenja tekstilij z drugimi tekstilnimi tehnikami. Razvoj kolekcij oblačil: Predstavitev splošne delitve oblačil in delitev funkcionalnih oblačil. Predstavitev blagovnih znamk oblačil in smernic za razvoj imidža blagovne znamke s pristopom tržnega komuniciranja. Analiza trga (panoge, konkurence, kupcev). Inovativnost v razvoju oblačilnih izdelkov. Razvoj kolekcij oblačil z vidika inženirskega pristopa do hitre mode v primerjavi s trajnostnim oblikovanjem kolekcij oblačil. Kombinacije modelov znotraj kolekcije oblačil in modnih dodatkov. Razvoj oblačil po meri. Razvoj kolekcij funkcionalnih oblačil. CAD sistemi za podporo pri razvoju oblačilnih izdelkov.  
Temeljni literatura in viri
Z. Grosicki: Watson's Textile Design and Colour, London,1975. J. Hayavadana: Woven Fabric Structure Design and Product Planning, Woodhead Publishing India in Textiles, New Delhi, 2015. D. Spencer: Knitting Technology, A comprehensive handbook and practical guide, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2001. E. Renfrew, C. Renfrew: Basics Fashion Design: 04. Developing a Fashion Collection, Published by AVA Publishing SA, Lausanne, Switzerland, 2009. J. Geršak, Design of Clothing Manufacturing Processes: A Systematic Approach to Planning, Scheduling and Control, 1st Edition, Woodhead Publishing Series in Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2013. A. Wheeler: Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, Fourth Edition Edition, Published by John Wiley & Sons, New Jersey, 2013.  
Cilji in kompetence
Spoznati postopek izdelave kolekcije tkanin in pletiv. Usvojiti postopek računalniško podprte izdelave kolekcij tkanin s programskima paketoma ArahWeave in ArahPaint. Spoznati smernice za razvoj blagovne znamke, inovativnost v razvoju oblačilnih izdelkov, razvoj kolekcij oblačil z vidika inženirskega pristopa. Usvojiti CAD sisteme za podporo pri razvoju oblačilnih izdelkov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent bo usvojil temeljna znanja s področja razvoja kolekcij tekstilij. Sposoben bo izdelati kolekcijo tkanin s pomočjo CAD sistema Arahne. Študent bo usvojil temeljna znanja s področja razvoja kolekcij oblačil. Sposoben bo izdelati kolekcijo oblačil s pomočjo razpoložljivih CAD sistemov. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Študent bo sposoben interpretiranja podatkov ter identifikacije in reševanja problematike na področju razvoja kolekcij tekstilij in oblačil.  
Metode poučevanja in učenja
Metode poučevanja: sistematična predavanja; dialog; praktične vaje; projektno delo. Metode učenja: abstraktna konceptualizacija; konkretna izkušnja; aktivno eksperimentiranje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminar 25  
Računalniške vaje 25  
Opombe
- pisni izpit 50% - seminar 25% - računalniške vaje 25% Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj polovico možnih odstotnih točk.  
[EOP]