EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 RAČUNALNIŠKI PRIPOMOČKI V POSLOVNEM OKOLJU 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V091

Šifra učne enote    V091 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Zimski
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Oba
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 2 Oba
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Oba
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Oba
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Oba
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. PERKO IGOR

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Spoznavanje pripomočkov za: • urejanje besedil, • organiziranje časa in sodelovanja v skupinah, • oblikovanje poslovnih predstavitev, • delo s preglednicami in poročanje poslovnih informacij. • Oblikovanje multimedijskih vsebin  
Temeljni literatura in viri
• Literatura na strani predmeta: www.epf.uni-mb.si, • Microsoft Office Professional 2010 : step by step / Joyce Cox, Joan Lambert, Curtis Frye, • Vsebine na strani office.microsoft.com.  
Cilji
Študentje pri tem predmetu: 1. Na praktičnih primerih nadgradijo poznavanje orodij za uspešno delovanje v poslovnem okolju. 2. Nadgradijo teoretično znanje o poslovnih računalniških pripomočkih in postopkih za uvajanje njihove uporabe v poslovnih okoljih.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje. Študenti: 1. Obvladajo specifično in poglobljeno znanje, 2. razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve, 3. se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede, 4. se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področjih: urejanja besedil, organiziranju časa in sodelovanja v skupinah, oblikovanju poslovnih predstavitev,dela s preglednicami in poročanje poslovnih informacij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
zmožnost uporabe informacijske tehnologije, zmožnost delovanja v timu, komuniciranje v strokovni javnosti 
Metode poučevanja in učenja
predavanja, obravnava študijskih primerov, delo v računalniški učilnici, samostojno delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 50  
[EOP]