Stran uporablja piškotke, ki so namenjeni samo za delovanje strani in se po zaprtju brskalnika brišejo. Če boste izklopili sprejemanje poškotkov stran ne bo pravilno delovala



 Iskanje predmeta:


 za leto: 2023    in način študija: Redni
Študijski program Vrsta
študija
*Nivo Študijski program ali njegov del Letniki
B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B002
Visokošolski strokovni študij
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE  
B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B003
Visokošolski strokovni študij
1 B003 BIOSISTEMSKO INŽENIRSTVO  
B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B004
Visokošolski strokovni študij
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO  
B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B005
Visokošolski strokovni študij
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO  
B006 ŽIVINOREJA
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B006
Visokošolski strokovni študij
1 B006 ŽIVINOREJA  
B107 AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B107
Visokošolski strokovni študij
1 B107 AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA  
B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B111
Univerzitetni študij
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE  
B200 KMETIJSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B200
Magistrski študij
1 B200 KMETIJSTVO  
B210 AGRARNA EKONOMIKA
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B210
Magistrski študij
1 B210 AGRARNA EKONOMIKA  
B220 VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B220
Magistrski študij
1 B220 VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI  
B300 KMETIJSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B300
Doktorski študij
1 B300 KMETIJSTVO  
B400 KMETIJSTVO
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B400
Doktorski študij
1 B400 KMETIJSTVO  
B401 AGRARNA EKONOMIKA
Naslov za direktni klic (skopirajte spodnjo vrstico na svojo spletno stran):
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=10&Jezik=&Leto=2023 &Nacin=1&Program=B401
Doktorski študij
1 B401 AGRARNA EKONOMIKA  
*Nivo = nivo v hierarhiji programov